Home

Reklamace

Hledani

Správce

About

 

 

 

 

 

 

 

IIS - Informační systémy

Projekt IIS: Reklamace

Zadání:

Cílem projektu je navrhnout a implementovat informační systém s webovým rozhraním podle některého z rámcových zadání. Analyzovat oblast danou zadáním. Konkretizovat role uµivatelů, kteří budou přistupovat k IS (např. prodavač, vedoucí prodejny, administrátor, ...) a činnosti, které budou jednotilví uµivatelé v systému vykonávat. Výsledkem této fáze je formální diagram případů pouµití (use-case diagram) podle notace UML. Vytvořit konceptuální model dané domény (diagram tříd nebo ER diagram), který bude slouµit jako podklad pro návrh schématu databáze. Navrhnout a implementovat schéma databáze. Navrhnout a implementovat webové uµivatelské rozhraní pro jednotlivé role uµivatelů.

 

 

 

Home  l  Reklamace  l  Vyhledání  l Správce  l  About  l 

Projekt IIS 2005 Dolejąí Petr xdolej06.